วี สปา จากุซซี่ (We Spa Jacuzzi)

Store details

We Spa Jacuzzi ที่สุดแห่งสปา 

Day Spa แห่งเดียวใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เป็นสปาแบบพหุวัฒนธรรม ไทย จีน มุสลิม

เน้นการตกแต่งสปาในรูปแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและการใช้ของพื้นถิ่นเป็นองค์ประกอบ 

สปาขนาดใหญ่ ภายในสปากว้างขวาง โปร่งโล่ง กลิ่นหอม เย็นสบาย

ก้าวเท้าเข้ามาก็รู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายแบบที่ใจต้องการ

การเดินทางสะดวก มีที่จอดรถ