โรงแรม ฟูราม่า เชียงใหม่

Store details

We are got officially Amazing Thailand safety Health Administrative Office Certification (SHA)

At Furama Chiang Mai, the health and safety of our guests and staff is of top priority, and we will do everything we can to safeguard it.

โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand safety Health Administrative Office Certification (SHA) เพื่อให้ผู้เข้ามาใช้บริการมั่นใจในความสะอาด และการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ

“เพราะสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และพนักงานมีความสำคัญอย่างสูงสุด”

Contact info