บริษัท ภูเก็ตไวน์ จำกัด

Store details

เดอ บูกิต วัลเลย์ คือกลุ่มเกษตรกรในภูเก็ต ที่ต้องการสร้างไวน์ท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดภูเก็ต 

 

YANAD คือผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ออกสู่ต้องตลาด เป็นไวน์สับปะรดภูเก็ต ระดับพรีเมี่ยม จากพืช GI ของจังหวัดภูเก็ต คัดสรรเอาวัตถุดิบเกรดเอ สดสดจากไร่มาหมักและบ่มจนได้ที่ ออกมาเป็นไวน์ที่มีรสชาติและกลิ่นที่มีเอกลักษณ์ น่าสัมผัส น่าลิ้มลอง

 

คิดถึงไวน์ภูเก็ต ต้อง " YANAD " ภูเก็ตไวน์

Contact info