กลุ่มอัญชันสันป่าตอง (Anchun Sanpatong)

Store details

Oil burners and lamp in bluish purple color, with shining cracked skin, gracefully mirroring Alanna tradition. Inspired by “Namton” Alanna style terra-cotta bottle made by their Shan ancestors, Anshan San Patong Group is set up to develop Namton for daily use and home decoration. Considered as a sacred item, Namton is used for containing holy water for rites and honorable ceremonies such as welcoming guest or offering to the Holy Spirit. With creative idea, the group adapts Namton into oil burner and lamp, then beautifies it with fretwork. Namton oil burner is unique with dark blue color like Butterfly pea Blossom or Anchan, thanks to the ash glazing made according to the local wisdom. It’s shining and cracked skin gives a classic look. At Chiangmai province

เตานำ้มันหอมระเหยพร้อมโคมไฟผลิตภัณ์เครื่องปั้นดินเผาเคลือบแตกลายงา เงางาม สะท้อนเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา จากแรงบันดาลใจในศิลปหัตถกรรม “น้ำต้นหรือคนโท” ซึ่งเป็นภาชนะใส่น้ำ งานฝีมือจากบรรพบุรุษชาวไทใหญ่ ด้วยความเชื่อว่า น้ำต้นเป็นของสูงจึงใช้สำหรับใส่น้ำในพิธีกรรมต่างๆ หรือกิจกรรมที่มีเกียรติ เช่น ต้อนรับแขก ตั้งไว้บนหอผีหอเจ้า เวลาฟ้อนผีก็ใช้น้ำต้นสำหรับใส่น้ำเพื่บวงสรวงเซ่นไหว้ เป็นต้น ได้เป็นจุดกำเนิดของ “กลุ่มอัญชันสันป่าตอง”  ในปี 2545 ที่มีแนวคิดในการพัฒนาภาชนะน้ำต้นเป็นของใช้ของตกแต่งบ้าน เช่น เตาน้ำมันหอยระเหยและโคมไฟ พร้อมกับการฉลุลวดลายต่างๆ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบอัญชันจากน้ำเคลือบที่มีส่วนผสมของขี้เถ้าไม้ ดินหน้านา และอื่นๆ จากธรรมชาติ ตามภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านทำให้เกิดเคลือบสีฟ้าอมม่วงคล้ายสีของดอกอัญชัน แตกยางาเงางามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจากจังหวัดเชียงใหม่

Contact info