ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ

Store details

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ 33 สาขา ทั่วประเทศ ภายใต้การบริหารของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุด และมีมูลค่าธุรกิจสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบัน มีพื้นที่ขาย (Net Leasable Area หรือ NLA) มากที่สุดในประเทศไทย รวมกว่า 1.8 ล้านตารางเมตร

 

เซ็นทรัลพัฒนา คือผู้บุกเบิกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สู่สังคมไทยมากว่า 40 ปี ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างให้ศูนย์การค้าของเซ็นทรัลทุกแห่งเป็น “Center of Life” ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนใน    แต่ละชุมชนทั่วประเทศไทยที่มอบประสบการณ์ที่มากกว่าการช้อปปิ้ง เป็น Third Place ที่สร้างความสุขให้แก่ผู้คนในทุกไลฟ์สไตล์ อีกทั้ง มีการลงทุนพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มความต้องการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย รวมไปถึงช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย

 

Central Pattana plc. is Thailand’s top and largest retail and property developer with the highest value in real estate industry and also the operator of 33 shopping centers nationwide under the brands of centralwOrld, CentralPlaza, CentralFestival, Central Phuket and Central Village. It was found in 1980 and currently has ‘Net Leasable Area’ (NLA) of over 1.8 million square meters, which is the largest in Thailand.  

 

As a market pioneer with more than 40 years of experience in developing Thailand’s new retail landscape, Central Pattana aims to fulfill and uplift people’s quality of life as well as to help boost the economy and to be a crucial part in building the country. Under the company’s vision to create “Center of Life” for communities in every province throughout Thailand, its shopping centers offer more than just shopping experience, but the 'third place' to serve every lifestyle.

 

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ระหว่างเวลา 10.00 – 22.00 น. (กรุณาเช็คเวลาเปิด-ปิดของแต่ละสาขาที่ Facebook Page ของศูนย์การค้าอีกครั้ง)

Contact info