อิมปานิ ผ้าขาวม้า

Store details

    เมื่อผ้าขาวม้าเริ่มไม่เป็นที่นิยม กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นช่วงที่ คุณเอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์ (ทายาทรุ่นที่ 3) กลับเข้ามาดูแลงานของครอบครัว ที่ทำมากว่า 40 ปี จึงได้มีโอกาส ออกแบบเพิ่มคู่สีของเส้นด้ายใหม่ ปรับเปลี่ยนลายผ้าขาวม้าให้ทันสมัยยิ่งขึ้น แต่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าขาวม้าบ้านไร่ และด้วยความผูกพันคุ้นเคย กับผ้าขาวม้ามาตั้งแต่เยาว์วัย จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจ นำผ้าขาวม้า มาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งในช่วงแรกจะผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป แล้วจึงพัฒนาสินค้ารูปแบบอื่นๆ เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ภายใต้แบรนด์ อิมปานิ ผ้าขาวม้า

Contact info