เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป

Store details

ซื้อสินค้า ณ ร้านค้า CMG ที่เข้าร่วมรายการ ครบ 500 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ / แบรนด์
รับสิทธิ์สะสมยอดซื้อ
1 ครั้ง สะสมครบ 10 ครั้ง รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ ของโครงการมูลค่ารวมกว่า  1,000,000 บาท

Contact info